دلتنگیشعر معروف

در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند
که با این درد اگر دربند درمانند درمانند
.: حافظ :.پ.ن:
فامیل دور هم حافظ خون بوداا!!


سلفی عزت!

http://bayanbox.ir/view/3088116087243422787/111.jpg


پــ نــ :
چقدر زود این شهید جواب حقارتتان را داد!!دوست داشتن خدا

نتیجه تصویری برای عشق خدا


پــ نــ :

کاش از این برکتا نصیب ما هم بشه..!

Designed By Erfan & Edited By design-fa & Powered by Bayan