در میان تلخی ها

در میان تلخی های این روز های سخت و سرد کرمانشاه، بالأخره یه خبر خوب میتونه آدم رو خوشحال کنه...

نابودی داعش؛ نابودی مسلمان نماهای جنایتکار...


دلتنگیشعر معروف

در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند
که با این درد اگر دربند درمانند درمانند
.: حافظ :.پ.ن:
فامیل دور هم حافظ خون بوداا!!


سلفی عزت!

http://bayanbox.ir/view/3088116087243422787/111.jpg


پــ نــ :
چقدر زود این شهید جواب حقارتتان را داد!!دوست داشتن خدا

نتیجه تصویری برای عشق خدا


پــ نــ :

کاش از این برکتا نصیب ما هم بشه..!

Designed By Erfan & Edited By design-fa & Powered by Bayan