روز روز مهمی است... پارسال در همچین روزی من تصمیمی جدی گرفتم.

آری یک سال گذشت.. یک سال از ترک نوشابه من گذشت..

حس خوبی است، یک سال وقتی جایی دعوت می شدم یا در جمع دوستان و یا حتی در خانه خودمان، وقتی سر سفره می نشستم، نوشابه هایی را آن وسط می دیدم که به من چشمک می زدند ولی من نمی توانستم پاسخ چشمک را بدهم.

البته به آن اعتیاد نداشتم که اعتیاد را ترک کنم ولی خوشحالم که توانستم همین نوشیدن های معمولی را ترک کنم و خود را کنترل کنم.

این اواخر حتی مزه انواع طعم های نوشابه را هم فراموش کردم.. برای خودم که خیلی جالب است..

حال در این روز مهم، قصد دارم کار مهم دیگری را بکنم. هر چند وقتی این را به چند نفر گفتم، در پاسخ گفتند: ول کن بابا چقد سخت میگیری، آدم دوروز زندس میخوای اونم ظهرمارت کنی!!!

ولی من این زهرمار را دوست دارم.. بله میخواهم از همین تریبون اعلام کنم که قصد ترک چیپس و پفک، این دو موجود خوشمزه و پرطرفدار را دارم...

امیدوارم هم بتوانم ترک نوشابه را ادامه دهم و هم بتوانم به خواسته جدیدم برسم.. هرچند این ترک دومی برایم دشوار تر است تا اولی..


+ نمیدونم چرا خودمونی ننوشتم و یهو اینطوری نوشتم.

+ شمام دعا کنید بتونم.