تو را غرق مِحَن کردند اما..

 غریبت در وطن کردند اما...

 غریبانه تو جان دادی، ولیکن

 تو را غسل و کفن کردند اما...

***

شهادت امام محمد باقر علیه السلام

رو به همه دوستان بیانی

تسلیت می گم.