دل به دلبر دادم و دلدار، دل را، دل ندید

دل به دلبر دل سپرد، دلدار، پا از دل کشید

 حضرت مولانا

پ.ن:
من زیاد از شعر چیزی حالیم نمیشه (البته علاقه دارما!).. ولی دیگه نظیر اشعار شعرای قدیم پیدا نمیشه!