دیشب بیرون بودم، وقتی خواستم به خونه برگردم، تو راه رسیدم به یه پارکی که داخلش پر از درخت های سبز، آب نما، وسایل بازی بچه ها و... بود.
کم کم به وسطای پارک رسیدم و همینطور تو حال و هوای خودم بودم که یهو یه چیزی توجه منو به خودش جلب کرد. حتما ازم می پرسید که اون چیه؟!
تنفس؛ بله چیزی که این روزا ما کمتر به فکرشیم و اهمیتی به بد یا خوب بودنش نمی دیم. وقتی که بلافاصله از پارک خارج شدم، یه حس گرفتگی بهم دست داد و واقعا به این پی بردم که هوای داخل پارک با بیرونش کاملا متفاوته و پارک هم این هوای تازشو مدیون درختاشه. درخت واقعا چیز مهمیه برای آدما؛ حداقل تو این دوره و زمونه که همه جا رو دود ماشینا برداشته، میتونه هوای تازه رو مجانی بهمون تحویل بده. من زیاد علاقه ای به گل و گیاه ندارم ولی با اتفاق دیشب، فهمیدم که آدم اگه تو حیاط خونش چند تا درخت بکاره، هم میتونه از میوه ش(البته اگه درخت میوه باشه) استفاده کنه هم از هوایی که تولید می کنه یا اگر هم حیاط نداش میتونه از گل یا درخت هایی که کوچیکن استفاده کنه.
نتیجه تصویری برای فضای سبز